PROFIL

Spoločnosť ALBACO s.r.o. bola založená v roku 2001. Predmet činnosti priamo naväzuje na  podnikanie prevádzkované na základe pôvodnej živnosti (ALBACO-Ing.Allan Bánik, vznik v roku 1992). Prevažujúcimi činnosťami sú:

Projektovanie stavieb

Spracovávame všetky stupne projektovej dokumentácie: investičný zámer, architektonickú štúdiu, dokumentáciu pre územné rozhodnutie, dokumentáciu pre stavebné povolenie, realizačný projekt. Na naše projekty vykonávame autorský dozor. Pri návrhu Rodinného domu berieme do úvahy Váš životný štýl a obľúbené činnosti. Za Vašej účasti absolvujeme obhliadku stavebného pozemku a zhodnotíme ho z hľadiska využiteľnosti pre budúcu výstavbu prípadne ešte pred jeho kúpou. Pri návrhu bytového domu, administratívnej budovy, polyfunkčných objektov a iných stavieb prihliadame na funkcionalitu, zachovanie urbanistických požiadaviek a celkový estetický vzhľad stavby.

Na základe Vašich individuálnych požiadaviek Vám vypracujeme cenovú ponuku na jednotlivé etapy projektovej dokumentácie, resp. Vami požadovaný rozsah prác. Vstupná konzultácia v pred-projektovej príprave je zdarma.

Autorský dozor

Pre nami projektované stavby poskytujeme výkon autorského dozoru.

Inžinierska činnosť

Pred začatím realizácie akejkoľvek stavby, či zmeny stavby v rámci opravy, nadstavby, rekonštrukcie, prístavby je potrebné komunikovať s príslušným organizáciami a stavebným úradom. V rámci inžinierskej činnosti zabezpečíme pre Vás kompletnú dokladovú časť a povolenia, potrebné pre začatie realizácie stavby a kolaudáciu.

Stavebný dozor

Vykonávame stavebný dozor a technický dozor investora. Pravidelnou kontrolou prác dodávateľov a subdodávateľov, zabezpečíme pre Váš rodinný dom, bytový dom, a iné stavby, dodržanie kvality prác, dohodnuté ceny a časový harmonogram. Dobrý stavebný dozor je garanciou, že stavba bude zrealizovaná kvalitne, načas a finančné prostriedky, ktoré investor na stavbu vynaloží, sa použijú rozumne a neprekročia rozpočet.

Fotografia / Grafika

Ponúkame služby v oblasti fotografovania architektúry. Fotografie hotových stavieb, priebehu realizácie diela, vizuálne doplnia celkové portfólio investorov a dodávateľov, prípadne môžu slúžiť pre realitné kancelárie pre doplnenie ponúk.